Sr-9-wyk-1.0-Slajd11

From Studia Informatyczne

Definicja historii

Definicja historii


Analiza modeli spójności odwołuje się do pojęcia historii. Historia reprezentuje zrealizowane wcześniej przetwarzanie, a więc uporządkowany zbiór wszystkich operacji, które zostały wykonane.

Przetwarzanie każdego z procesów jest reprezentowane jego lokalną historią hj , która jest liniowo uporządkowanym zbiorem operacji zleconych przez ten proces. Relacją porządkującą jest lokalny porządek zleceń wykonania kolejnych operacji.

Złożenie historii wszystkich procesów daje historię globalną , gdzie relacją porządkującą jest relacja zależności przyczynowej (zawierająca w sobie lokalne porządki poszczególnych procesów). Zbiór ten jest częściowo uporządkowany, ponieważ niektóre zdarzenia realizowane są współbieżnie.

Każdy z procesów postrzega w jakiś sposób zapisy, które zostały zgłoszone na innych węzłach. Uszeregowanie tych zapisów daje obraz historii w procesie . Obraz historii jest uporządkowany liniowo relacją lokalnego uszeregowania, które musi być legalne.

Złożenie wszystkich lokalnych obrazów historii daje obraz historii , który jest kolekcją zbiorów liniowo uporządkowanych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>