Sr-8-wyk-1.0-Slajd25

From Studia Informatyczne

IVY: pojęcia i struktury danych

IVY: pojęcia i struktury danych


Protokół spójności zastosowany w systemie IVY utrzymuje pewne struktury danych dla potrzeb zarządzania spójnością. W systemie stosuje się relokację stron i zwielokrotnianie. Zwielokrotnianie jest stosowane w przypadku wielu odczytów zgłaszanych na różnych węzłach. Zapis powoduje unieważnienie wszystkich kopii danych i pozostawienie jednej. Węzeł, który jest uprawniony do wykonywania zapisu jest określany jako właściciel strony . Tworzenie kopii przeznaczonych do odczytu jest odnotowywane w zbiorze kopii (ang. copyset ) przechowywanym przez właściciela strony. Zarządca stron to węzeł, który posiada informacje o aktualnej lokalizacji tych stron. Informacja o lokalizacji przechowywana jest w tablicy właścicieli stron , gdzie każda strona ma swoją pozycję zawierającą identyfikator węzła będącego aktualnie właścicielem strony. W przypadku dynamicznego rozproszonego lokalizowania stron węzły przechowują tablicę prawdopodobnych właścicieli stron.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>