Sr-6-wyk-2.0-Slajd34

From Studia Informatyczne

Ilustracja blokowania dwufazowego

Ilustracja blokowania dwufazowego


Na wykresie przedstawiono etapy działania algorytmu blokowania dwufazowego. Można zauważyć, że wraz z upływem czasu rośnie liczba założonych blokad. Gdy zostaną założone wszystkie blokady, następuje tzw. punkt blokady i może rozpocząć się przetwarzanie odpowiednich danych. Po zakończeniu operacji blokady są zwalniane, co ilustruje faza zmniejszania na wykresie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>