Sr-6-wyk-2.0-Slajd32

From Studia Informatyczne

Szeregowalność – przykład

Szeregowalność – przykład


Aby współbieżne transakcje mogły być wykonane prawidłowo ich plan wykonania (uporządkowanie operacji) musi uwzględniać szeregowalność. Jeżeli plan nie jest szeregowy, mówimy o nim, że jest planem niedopuszczalnym, a jego wykonanie daje błędne wyniki transakcji. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z planem dopuszczalnym, który tworzy wyniki zgodne z szeregowym wykonaniem transakcji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>