Sr-6-wyk-2.0-Slajd16

From Studia Informatyczne

Zegary logiczne

Zegary logiczne


Można wykazać, że synchronizacja zegarów nie musi być bezwzględna. W przypadku dwóch procesów, które się ze sobą nie komunikują w żaden sposób, nie ma potrzeby aby ich zegary były zsynchronizowane, ponieważ brak takiej synchronizacji będzie niezauważalny, a tym samym nie spowoduje żadnych problemów. Dla pewnej klasy algorytmów liczy się tylko spójność wewnętrzna zegarów, a niekoniecznie to że odzwierciedlają czas rzeczywisty. Dzieje się tak na przykład w wypadku kiedy istotna staję się kolejność występowania zdarzeń, a nie dokładny czas ich wystąpienia.

W dalszej części wykładu zostaną omówione algorytmy synchronizacji zegarów logicznych za pomocą znaczników czasu Lamporta i wektorowych znaczników czasu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>