Sr-6-wyk-2.0-Slajd15

From Studia Informatyczne

Diagramy przestrzenno-czasowe

Diagramy przestrzenno-czasowe


Diagramy przestrzenno-czasowe (ang. space-time diagram ) służą do graficznego zapisu realizacji przetwarzania rozproszonego. Osie diagramu reprezentują globalny upływ czasu, natomiast punkty na osiach oznaczają zdarzenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>