Sr-6-wyk-2.0-Slajd1

From Studia Informatyczne

Systemy rozproszone

Systemy rozproszone


Wykład ten poświęcony będzie zagadnieniom synchronizacji w systemach rozproszonych. Ponieważ rozproszony system operacyjny może składać się z pewnej liczby mniej lub bardziej niezależnych komponentów, istotny staje się problem organizacji ich współpracy, synchronizacji.

Sytuacji, w których mamy do czynienia jest bardzo dużo. Np.: dostęp do wspólnych zasobów dzielonych między kilka procesów, ustalanie globalnego czasu itp.

W pierwszej kolejności zostanie omówiona problematyka synchronizacji zegarów fizycznych oraz logicznych. Zaprezentujemy kilka podstawowych algorytmów służących do synchronizacji zegarów. Zostaną również zaprezentowane niektóre pojęcia niezbędne przy analizie problemów związanych z synchronizacją m.in. pojęcie relacji poprzedzania, diagramy przestrzenno czasowe. Przedstawimy różne podejścia stosowane do konstrukcji zegarów logicznych.

Po omówieniu synchronizacji zegarów zajmiemy się transakcjami rozproszonymi. We wstępie omówimy model transakcji i przejdziemy do właściwości ACID , które w pewien sposób charakteryzują transakcje. W dalszej kolejności przeanalizujemy różne typy transakcji: płaskie, zagnieżdżone oraz rozproszone. Krótko opiszemy również podejścia do rzeczywistej realizacji transakcji. Po tym przedstawimy zagadnienie sterowania współbieżnością transakcji, a w tym m.in. kwestia szeregowalności, blokowanie dwufazowe oraz pesymistyczne i optymistyczne porządkowanie według znaczników czasowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>