Sr-4-wyk-2.0-Slajd3

From Studia Informatyczne

Procesy

Procesy


Pojęcie procesu (ang. process ) jest jednym z ważniejszych zagadnień omawianych w ramach systemów operacyjnych i dotyczy to również rozproszonych systemów operacyjnych. Najczęściej proces jest opisywany jako program w trakcie wykonywania. Należy podkreślić, iż nie jest on jedynie kodem programu, który ma za zadanie wykonać pewną sekwencję operacji. Z procesem związane są również pewne stany, w których może się on znajdować.

Zarządzanie procesami (ang. process management ) odnosi się do wielu innych tematów związanych z systemami operacyjnymi m.in.: komunikacji międzyprocesowej (ang. Inter-Process Communication - IPC), szeregowania procesów (ang. process scheduling ), synchronizowania procesów (ang. synchronization ), nazewnictwa (ang. naming ). Oczywiście są jeszcze inne istotne kwestie, jak np. zarządzanie pamięcią, które wraz z zarządcą procesu pozwala zapewnić odpowiednie środowisko wykonywania dla procesów (ang. execution environment ). Ponieważ szczegóły dotyczące koncepcji procesu zostały przedstawione na wykładach o systemach operacyjnych, tutaj skupimy się na własnościach procesów szczególnie istotnych w kontekście systemów rozproszonych.

W tradycyjnym jednoprocesorowym systemie system operacyjny zarządza pewną pulą procesów do wykonania. Ponieważ procesów jest wiele, a jednostka centralna tylko jedna, następuje współdzielenie procesora. To z kolei wiąże się z dosyć kosztownym przełączaniem kontekstu procesów (ang. context switching ), wobec których system operacyjny stara się zachować transparentność tej operacji. Inaczej rzecz ujmując, to system operacyjny dba o to aby procesy nie musiały zajmować się szczegółami zarządzania sobą. Samo przełączanie procesów implikuje „przełączanie” wielu powiązanych z nim zasobów: kontekstu procesora, rejestrów jednostki zarządzania pamięcią (MMU), podręcznej pamięci tłumaczenia adresów itp. Innymi słowy zapamiętany zostaje stan procesu, a na jego miejsce wstawiany jest stan innego procesu gotowego do wykonania. Ponieważ wielozadaniowość i współbieżność są nieodzownymi cechami systemów rozproszonych, takie przełączanie procesów stało się ważnym problemem. Aby częściowo rozwiązać ten problem, wprowadzono m.in. strukturę wątków .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>