Sr-4-wyk-2.0-Slajd25

From Studia Informatyczne

Algorytm hierarchiczny — przykład

Algorytm hierarchiczny — przykład


W zilustrowanym przykładzie wystąpiło zadanie, które wymaga 4 procesorów. Niestety zarządca procesora, który jest inicjatorem zadania (oznaczony żółtym kolorem) nie ma pod sobą wystarczającej liczby wolnych procesorów. Zleca więc zadanie zarządcy, który jest wyżej w hierarchii od niego i który to zajmuje się globalną alokacją. Ten niestety też nie ma pod sobą wystarczającej liczby wolnych procesorów, pyta więc kolejno innych globalnych zarządców do momentu aż znajduje zarządcę z odpowiednią liczbą wolnych procesorów. Wtedy rezerwowane są znalezione wolne procesory i zadanie może być wykonane.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>