Sr-3-wyk-2.0-Slajd34

From Studia Informatyczne

Algorytmy czasowe

Algorytmy czasowe


Algorytmy czasowe umożliwiają porządkowanie wiadomości w czasie rzeczywistym. Oparte są na założeniach o istnieniu maksymalnego, nieprzekraczalnego opóźnienia przy przesyłaniu wiadomości w systemie komunikacyjnym. Wyróżnia się dwa poziomy gwarancji algorytmów czasowych:

Uporządkowanie (ang. Timeliness ) w czasie rzeczywistym porządkuje wiadomości względem momentu ich wysłania mierzonego w czasie rzeczywistym , a więc bezwzględnym. Zrealizowanie go jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy w systemie istnieje globalny zegar czasu rzeczywistego.

Uporządkowanie w czasie lokalnym porządkuje wiadomości względem lokalnego zegara u nadawcy . Każdej rozsyłanej wiadomości przypisywany jest przez nadawcę tzw. „stempel czasowy” (ang. Timestamp ), oznaczony na slajdzie przez ts(m ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>