Sr-3-wyk-2.0-Slajd27

From Studia Informatyczne

Algorytm RB – zaginięcie komunikatu

Algorytm RB – zaginięcie komunikatu


Rysunek uwidacznia, jak algorytm RB gwarantuje dostarczenie wiadomości, pomimo awarii kanału komunikacyjnego między procesami p i r – wiadomość dociera do procesu r dzięki temu, że ponownie rozgłasza ją proces q .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>