Sr-3-wyk-2.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Algorytmy niezawodnej komunikacji grupowej

Algorytmy niezawodnej komunikacji grupowej


Druga część wykładu dotyczy algorytmów niezawodnego rozsyłania (ang. multicast ) wiadomości pomiędzy procesami w grupie. Omówione zostaną podstawowe algorytmy: niezawodne rozesłanie bez dodatkowych gwarancji na kolejność wiadomości (RB), niezawodne rozesłanie z dodatkową gwarancją uporządkowania FIFO (FIFO-RB), niezawodne rozesłanie z gwarancją uporządkowania przyczynowego wiadomości (Przyczynowy-RB) oraz niezawodne rozesłanie atomowe.

Dla każdego algorytmu dopuszcza się awarie procesów oraz kanałów komunikacyjnych. Szczegółowe założenia będą podane przy konkretnych algorytmach.

W dalszej części prezentacji terminy „rozesłanie” i „rozgłoszenie” są używane zamiennie i oznaczają to samo – wysłanie wiadomości do wszystkich procesów w grupie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>