Sr-3-wyk-2.0-Slajd2

From Studia Informatyczne

Podstawowe definicje (1)

Podstawowe definicje (1)


Komunikację grupową definiuje się jako mechanizm umożliwiający procesom systemu rozproszonego organizowanie się w sposób dynamiczny w grupy i niezawodną wymianę wiadomości w ramach grupy. Za każdy z tych dwóch aspektów odpowiada odrębny mechanizm: usługa członkostwa zajmuje się zarządzaniem składem grupy (dynamiczne dołączanie i odłączanie procesów z grupy), a usługa rozsyłania dostarcza mechanizmu rozgłaszania wiadomości pomiędzy procesami w grupie zgodnie z przyjętym poziomem niezawodności.

Od strony teoretycznej komunikacja grupowa służy jako narzędzie do modelowania komunikacji o podwyższonym poziomie niezawodności (w skrócie - komunikacji niezawodnej) pomiędzy procesami przy zmieniającym się zbiorze uczestniczących w przetwarzaniu procesów.

Systemy komunikacji grupowej GCS (od nazwy angielskiej Group Communication System ) powszechnie wykorzystuje się w aplikacjach, które potrzebują skorzystać na niższym poziomie z mechanizmów łączenia procesów w grupy oraz niezawodnej komunikacji pomiędzy procesami w grupie. Wśród przykładowych zastosowań można wymienić: systemy konferencyjne, gry sieciowe czy systemy o podwyższonej niezawodności, wykorzystujące zwielokrotnianie (ang. replication ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>