Sr-3-wyk-2.0-Slajd18

From Studia Informatyczne

System Isis

System Isis


Isis jest pierwszym systemem, w którym zaproponowano wyodrębnienie mechanizmów komunikacji grupowej. Należy do grupy systemów monolitycznych, czyli niemodularnych, a więc takich, w których architektura jest stała i nie może być dostosowana do konkretnych potrzeb aplikacji. Oczywistą wadą takich systemów jest konieczność dostosowania aplikacji do nich oraz konieczność użycia wszystkiego, co oferuje system – nawet, jeśli byłoby to zbędne i skutkowało spadkiem efektywności pracy.

Ponadto, Isis jest systemem zgodnym z modelem głównej partycji (ang. primary partition ), co oznacza, że przy podziale sieci przetwarzanie jest kontynuowane tylko w głównym jej fragmencie, w tak zwanej głównej partycji. W szczególności oznacza to, że wszystkie procesy głównej partycji otrzymują taką samą sekwencję obrazów grupy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>