Sr-3-wyk-2.0-Slajd14

From Studia Informatyczne

Własność 4 – przykład

Własność 4 – przykład


Dla wiadomości m natomiast zagwarantowano własność dostarczenia w tym samym obrazie – dostarczenie zachodzi w momencie, gdy wszystkie odbierające procesy mają ten sam obraz, choć nie jest to już ten sam obraz, w którym wysyłano wiadomość.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>