Sr-3-wyk-2.0-Slajd12

From Studia Informatyczne

Usługa rozsyłania – własności (2)

Usługa rozsyłania – własności (2)


Własność 3, dostarczenia w obrazie z momentu wysłania (ang. sending view delivery ), wymaga, by wiadomość została dostarczona do wszystkich odbierających ją procesów w tym samym obrazie, w którym została wysłana. Oznacza to, że pomiędzy zdarzeniem wysłania a zdarzeniem dostarczenia do ostatniego procesu nie mogła zajść żadna zmiana w obrazie grupy, w szczególności więc również awaria dowolnego procesu. Należy podkreślić, że własność ta (podobnie jak własność 4) nie wymaga dostarczenia wiadomości do wszystkich procesów w grupie. Można ją wyrazić inaczej w sposób następujący: jeśli proces q dostarcza wiadomość m , to odbiera ją na pewno w tym samym obrazie, w którym wysłał ją proces p .

Słabsza własność 4, dostarczenie w tym samym obrazie (ang. same view delivery ), nie wymaga już, by obraz w procesie odbierającym był równy obrazowi z momentu wysłania. Nadal jednak wymaga, by obrazy wszystkich procesów odbierających były sobie równe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>