Sr-2-wyk-1.0-Slajd9

From Studia Informatyczne

Warstwa pośrednia

Warstwa pośrednia


Warstwa pośrednia (ang. Middleware layer ) to szczególny rodzaj aplikacji – jej miejsce jest wprawdzie w warstwie aplikacji, ale obejmuje ona szereg protokołów ogólnego przeznaczenia, które powinny znaleźć się w odrębnej warstwie w postaci zbioru usług dla warstwy wyższej. Istnieje wiele protokołów warstwy pośredniej, jak np. uwierzytelnianie i autoryzacja, zatwierdzanie atomowe (ang. Atomic commit ), synchronizacja dostępu do zasobów czy zwielokrotnianie i związane z nim zarządzanie spójnością kopii. Wszystkie one są usługami ogólnego przeznaczenia, czyli niezależnymi od konkretnej aplikacji. Z tego względu wyodrębnia się je w postaci osobnej warstwy, jak to ukazuje następny slajd.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>