Sr-2-wyk-1.0-Slajd33

From Studia Informatyczne

Jakość usług – algorytm wiadra z żetonami

Jakość usług – algorytm wiadra z żetonami


Od aplikacji nadawczej, generującej strumień danych, system komunikacyjny oczekuje zachowania pewnych własności strumienia. Najczęściej stosowanym modelem do opisania takich własności jest algorytm wiadra z żetonami (ang. Token bucket algorithm ). Celem jego zastosowania jest osiągnięcie na wyjściu aplikacji nadawczej w miarę równomiernego tempa dostarczania systemowi kolejnych jednostek danych.

Zasada algorytmu wiadra z żetonami została ukazana na rysunku. W równych odstępach czasu ?T do wiadra o skończonej pojemności dostarczane są żetony. Każdy żeton reprezentuje stałą liczbę k bajtów, które aplikacja może wysłać przez sieć. Żetony są w wiadrze buforowane, a jeśli ich ilość przekroczy dostępną pojemność wiadra, są po prostu porzucane. Za każdym razem, gdy aplikacja usiłuje przesłać do sieci jednostkę danych o rozmiarze N , musi usunąć co najmniej N/k żetonów z wiadra. Efektem zastosowania algorytmu jest uzyskanie względnie równomiernego tempa na wyjściu aplikacji, a więc – na wejściu do systemu komunikacyjnego. Algorytm pozwala jednak na przesłanie większej porcji danych naraz, jeśli w wiadrze nagromadzonych zostało wystarczająco dużo żetonów.

Wymagania stawiane aplikacji stanowią jeden z dwóch aspektów jakości usług (ang. Quality of Service ), pojęcia związanego z definiowaniem i gwarantowaniem parametrów jakościowych transmisji. Drugi jego aspekt, wymagania stawiane systemowi komunikacyjnemu przez aplikację nadawczą, omówiono na kolejnym slajdzie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>