Sr-2-wyk-1.0-Slajd32

From Studia Informatyczne

Architektura systemu

Architektura systemu


Na rysunku ukazano przykład architektury systemu, w którym wykorzystano komunikację strumieniową. Nadawaniem i odbieraniem zajmują się tu specjalizowane procesy, współpracujące z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi. Możliwe jest również utworzenie strumienia bezpośrednio pomiędzy urządzeniami, jeśli tylko system operacyjny jest wyposażony w oprogramowanie potrafiące z nimi współpracować.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>