Sr-2-wyk-1.0-Slajd30

From Studia Informatyczne

Nietrwała synchroniczna typu odpowiedź

Nietrwała synchroniczna typu odpowiedź


W najbardziej wymagającej odmianie komunikacji nietrwałej synchronicznej nadawca jest blokowany do momentu, aż otrzyma potwierdzenie przetworzenia wiadomości przez aplikację odbiorcy. Do najbardziej znanych usług wykorzystujących ten typ komunikacji należą RPC oraz RMI.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>