Sr-2-wyk-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Rodzaje obiektów

Rodzaje obiektów


Należy podkreślić, że pojęcie obiektu w modelu RMI dotyczy głównie wrażenia , jakie system dostarcza aplikacji klienta. Najważniejsze jest to, by klientowi wydawało się, że pracuje z obiektem. Kwestia rzeczywistej realizacji tej abstrakcji obiektu jest drugorzędna. Chociaż najprostszym podejściem wydaje się być takie, w którym zdalne obiekty są realizowane przez obiekty języka programowania, w ogólności tak być nie musi. Obiekt zdalny może zostać zaimplementowany w dowolny sposób, pod warunkiem, że klient będzie miał złudzenie pracy z obiektem. W przypadku zdalnych obiektów realizowanych w nieobiektowych językach programowania, za dostarczanie klientowi tego złudzenia odpowiada adapter obiektu (ang. Object adapter ). Jego rolą jest dostosowanie rzeczywistej implementacji obiektu do postaci, której oczekuje klient.

Obiekty są również klasyfikowane ze względu na ich trwałość. Obiekty trwałe (ang. persistent ) charakteryzują się tym, że istnieją nawet wtedy, gdy nie znajdują się aktualnie w przestrzeni adresowej procesu serwera. Innymi słowy, są niezależne od bieżącego serwera i mogą przetrwać jego awarię. W praktyce oznacza to, że stan takich obiektów musi zostać przechowany w pamięci trwałej. W przeciwieństwie do nich, obiekty ulotne (ang. transient ) istnieją tylko tak długo, jak długo działa utrzymujący je serwer.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>