Sr-2-wyk-1.0-Slajd17

From Studia Informatyczne

RMI – koncepcja

RMI – koncepcja


Technologia obiektowa okazała się bardzo atrakcyjnym narzędziem budowy aplikacji. Jedną z najistotniejszych właściwości obiektu jest to, że jego stan jest ukryty przed światem zewnętrznym, natomiast dostęp do niego odbywa się tylko przez jego operacje, które udostępnia na zewnątrz. Operacje te tworzą interfejs obiektu. Takie podejście pozwala zmieniać w razie potrzeby implementację obiektu, pod warunkiem że interfejs obiektu pozostaje bez zmian.

Z czasem, gdy RPC stało się najpopularniejszą techniką komunikacji procesów w systemach rozproszonych, pojawił się pomysł, by połączyć je z przetwarzaniem obiektowym, pozwoli to bowiem podnieść poziom przezroczystości rozproszenia względem tradycyjnego RPC. Ten nowy model obiektowego RPC nazwano zdalnym wywoływaniem metod , w skrócie RMI , od angielskiej nazwy Remote Method Invocation .

W dalszej części wykładu skupimy się na stosunkowo prostym modelu RMI, w którym cały stan obiektu znajduje się w jednym miejscu, a więc nie jest rozproszony.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>