Sr-2-wyk-1.0-Slajd10

From Studia Informatyczne

Model z warstwą pośrednią

Model z warstwą pośrednią


W porównaniu z modelem OSI, warstwy sesji i prezentacji zostały tu zastąpione warstwą pośrednią, zawierającą protokoły niezależne od aplikacji. Funkcjonalność warstw sesji i prezentacji jest natomiast realizowana przez warstwy pośrednią i aplikacji.

W dalszej części wykładu zostaną omówione cztery wysokopoziomowe usługi warstwy pośredniej: zdalne wywoływanie procedur, zdalne wywoływanie metod, systemy transferu wiadomości oraz komunikacja strumieniowa. Wszystkie te usługi na niższym poziomie wykorzystują oczywiście przesyłanie wiadomości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>