Sr-14-wyk-1.0-Slajd39

From Studia Informatyczne

Atrybuty operacyjne

Atrybuty operacyjne


Atrybuty operacyjne są to atrybuty obiektów, które domyślnie nie są widoczne, ale można je odczytać po jawnym wskazaniu. Służą do przechowywania metainformacji o obiektach drzewa katalogowego, związanych z datą utworzenia czy modyfikacji obiektu oraz użytkowniku, który dokonał wprowadzenia lub modyfikacji obiektu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>