Sr-13-wyk-1.0-Slajd9

From Studia Informatyczne

Model dostępu do plików

Model dostępu do plików


Sposób w jaki klienci dostają się do plików zależy od modelu dostępu do plików używanego przez system plików. W tym przypadku modele możemy rozróżniać ze względu na dwa główne czynniki tzn. sposób dostępu do zdalnych plików oraz jednostki danych dostępu do plików.

Na początku zajmiemy się zdalnym dostępem do plików. Zasadniczo rozróżniamy dwie metody zdalnego dostępu do plików. Pierwsza metoda, to model bazujący na zdalnej usłudze. W tym przypadku wszystkie operacje, których żąda klient wykonywane są na serwerze plików tzn. klient wysyła pewne żądanie wykonania operacji na plikach do serwera, serwer wykonuje żądanie klienta, a następnie ewentualnie wysyła wyniki z powrotem do klienta. Można powiedzieć, że model ten bazuje na komunikatach przesyłanych przez sieć w celu dostępu do plików i odesłania wyników przez serwer. W niektórych przypadkach nakład spowodowany przez komunikację może być znaczący.

W przypadku projektowania protokołów bazujących na dostępie do plików w postaci zdalnych usług należy zwrócić uwagę na ilość przesłanych komunikatów oraz nakład przy generowaniu wiadomości.

Kolejnym podejściem do zdalnego dostępu do plików jest użycie pamięci podręcznej. W przypadku poprzedniego modelu zdalnego dostępu do plików z każdym żądaniem związany był ruch w sieci. Podejście stosujące pamięć podręczną stara się zminimalizować ten ruch poprzez wykonywanie niektórych dostępów do plików lokalnie. Zasada działania takiego modelu jest następująca. Gdy klient żąda jakichś danych z pliku, a nie ma ich lokalnie stara się je uzyskać od serwera. Dopiero na lokalnych danych klient wykonuje operacje dostępu. Z użyciem pamięci podręcznej wiąże się m.in. polityka usuwania zbędnych kopii. Używana jest tu np. metoda LRU (ang. least recently used ), która może określać kiedy i które kopie danych mają być usunięte.

Zastosowanie pamięci podręcznej redukuje ruch w sieci. Problemem jest natomiast zachowanie spójności kopii podręcznej z oryginałem.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>