Sr-13-wyk-1.0-Slajd7

From Studia Informatyczne

Modele plików (2)

Modele plików (2)


Kolejnym kryterium rozróżniania modeli plików jest możliwość ich modyfikacji. W ogólności mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami plików. Mianowicie pliki modyfikowalne oraz pliki, które mają tylko możliwość odczytu. Najbardziej naturalnym rozwiązaniem jest model pliku, który zezwala na modyfikację plików poprzez nadpisywanie starych danych lub dodawanie nowych. Taki plik może być praktycznie zmieniany w dowolny sposób. Istnieją również systemy, które używają plików niemodyfikowalnych. W przypadku takich systemów pliki mogą być np. utworzone, ale potem można je już jedynie skasować. Dla takich plików stosuje się m.in wersjonowanie, które jest pewnym sposobem na przechowywanie informacji o ich aktualizacjach. Charakteryzuje się to np. tym, że plik reprezentowany jest przez pewien ciąg jego wersji. Zamiast modyfikowania tworzone są nowe wersje tego pliku. W celu optymalizacji zapamiętywane są często tylko różnice między kolejnymi wersjami plików.

Istotną zaletą używania modeli plików niemodyfikowalnych jest łatwość utrzymania spójności w sytuacji, gdy dane są współdzielone. Łatwiej wtedy utrzymać integralność replik plików w rozproszonym środowisku, ponieważ system zostaje zwolniony z problemu związanego z utrzymaniem spójności wielu różnych kopii. Wersjonowanie wprowadza jednakże kilka problemów, takich jak zwiększone zużycie przestrzeni dyskowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>