Sr-13-wyk-1.0-Slajd6

From Studia Informatyczne

Modele plików (1)

Modele plików (1)


Ponieważ pliki różnią się zawartością i sposobem użycia, rozróżniamy wiele modeli plików. Ze względu na zawartość plików rozróżniamy pliki, które posiadają pewną strukturę wewnętrzną oraz pliki, których struktura jest nieznana dla systemu plików. W przypadku sposobu użycia plików ogólnym kryterium według, którego możemy rozróżnić pliki jest to, czy mogą być one modyfikowane czy też nie.

Najprostszy model plików zakłada, że struktura danych jest nieznana tzn. serwer plików nie ma możliwości interpretacji danych. Z punktu widzenia systemu operacyjnego nie jest interesujące co zawiera dany plik. Tym zajmują się aplikacje, które będą go używać. Rzadziej używanym modelem pliku jest plik o znanej strukturze. Dla tego rodzaju plików zakłada się, że ciąg danych jest uszeregowany. Taki poszeregowany ciąg danych tworzą rekordy, które w przypadku różnych plików mogą być różnych rozmiarów. W wypadku strukturalizowanych plików rekord jest najmniejszą jednostką danych, do której można uzyskać dostęp. Operacje odczytu i zapisu wykonywane są wtedy na zbiorach rekordów.

W dalszej kolejności strukturalizowane pliki dzieli się na dwa typy. Pliki, których rekordy posiadają indeksy i pliki, których rekordy takich indeksów nie posiadają. W tym momencie wkraczamy jednak w zagadnienia związane z bazami danych i nie będziemy ich tutaj dalej omawiać. Należy jednak pamiętać, że oba zagadnienia są ze sobą ściśle związane.

Wróćmy z powrotem do modeli plików, których struktura jest nieznana. Taki model używany jest przez większość dzisiejszych systemów operacyjnych. Jest to spowodowane między innymi tym, że zarządzanie takimi plikami i ich zawartością jest zdecydowanie prostsze nie tylko dla systemu plików, ale także dla różnych aplikacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>