Sr-13-wyk-1.0-Slajd5

From Studia Informatyczne

Cechy rozproszonych systemów plików (2)

Cechy rozproszonych systemów plików (2)


Wraz z rozwojem sieci komputerowych i ich rozrastaniem się do coraz większych rozmiarów pojawił się problem skalowalności (ang. scalability ) systemów, które działają w środowiskach rozproszonych. Istotne jest, aby rozproszone systemy plików, które działają w rozległych sieciach były skalowalne. Skalowalność oznacza możliwość łatwego podłączania nowych serwerów i klientów do systemów. Najlepiej gdyby fizyczne rozrastanie się systemu nie miało negatywnego wpływu na wydajność dotychczas działających serwerów i klientów.

Wysoka dostępność (ang. high availibilty ) charakteryzuje miedzy innymi odporność systemu na awarię. System, który uległ częściowej awarii powinien być nadal dostępny i świadczyć usługi. Oczywiście nie jest wykluczone, że będą one w okrojonym zakresie. Jednym ze środków utrzymywania wysokiej dostępności jest użycie zwielokrotniania.

Dobry rozproszony system plików musi być niezawodny . Prawdopodobieństwo utraty danych powinno być zminimalizowane do granic praktycznych możliwości. Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie systemu do stanu sprzed awarii to zadania, które powinien wykonywać automatycznie system plików.

Ponieważ w rozproszonym systemie plików, operacje na plikach mogą być wykonywane współbieżnie przez wielu użytkowników, często istnieje potrzeba zagwarantowania odpowiedniego poziomu spójności danych . Stosowane są to np. mechanizmy transakcyjne, protokoły spójności nastawione na dane oraz na klienta.

Bardzo istotnym elementem systemu plików jest bezpieczeństwo. Wraz z rosnącymi rozmiarami systemu, rośnie problem bezpieczeństwa systemu. Bezpieczny system musi zapewnić użytkownikom zachowanie ich prywatności. Informacje przechowywane w plikach powinny być odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem z zewnątrz. Również prawa dostępu do pliku muszą być należycie zabezpieczone.

Heterogeniczność jest na ogół cechą bardzo pożądaną w środowiskach rozproszonych. Im system większy i rozleglejszy tym przeważnie jest on bardziej zróżnicowany. Heterogeniczność jest cechą, która wiąże się poniekąd z poprzednimi cechami tj. mobilnością, skalowalnością itp. Użytkownik, który może się przemieszczać powinien mieć swobodę wyboru platformy systemowej, a nawet sprzętowej, na której chce pracować. Pożądana jest sytuacja, gdy użytkownik ma dostęp do swoich danych na różnych komputerach niezależnie od np. systemu operacyjnego. Heterogeniczność oznacza również zdolność do podłączania do systemu wielu różnych nośników danych. Z pewnością zwiększa to użyteczność takiego rozproszonego systemu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>