Sr-13-wyk-1.0-Slajd34

From Studia Informatyczne

Architektura systemu Coda

Architektura systemu Coda


Coda wywodzi się z wcześniejszego systemu plików AFS. Architektura systemu Coda jest z tego względu, pod wieloma względami identyczna jak w systemie AFS. Komputery, które korzystają z systemu Coda podzielone są na dwie grupy. Pierwsza grupa nazwana Vice składa się z pewnej liczby serwerów plików. Druga grupa to komputery użytkowników określane jako Virtue . Virtue pozwalają użytkownikom na dostęp do systemu plików. W ramach każdej stacji Virtue znajduje się proces użytkownika, Venus . Venus oprócz funkcji udostępniania klientowi danych z serwera, odpowiedzialny jest za umożliwienie użytkownikowi kontynuowanie operacji na plikach nawet jeżeli niedostępne są chwilowo serwer plików.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>