Sr-13-wyk-1.0-Slajd33

From Studia Informatyczne

Coda

Coda


Coda jest rozproszonym systemem plików opracowanym w Carnagie Mellon University (CMU). Jednym z głównych celów systemu Coda jest uzyskanie wysokiej dostępności. Aby to osiągnąć Coda używa m.in. mechanizmu pamięci podręcznej. Poza dostępnością w systemie Coda duży nacisk położono również na skalowalność i bezpieczeństwo. System charakteryzuje się również przeźroczystością lokalizacji, nazewnictwa oraz przeźroczystością awarii. Poza tym Coda dostarcza globalnie dzielonej przestrzeni nazw.

Bardzo przydatną cechą systemu jest możliwość wykonywania operacji na danych, gdy klient jest czasowo odłączony od sieci lub odpowiednie serwery nie są dostępne.

Interfejs operacji plikowych w Coda podobny jest do systemu UNIX.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>