Sr-13-wyk-1.0-Slajd21

From Studia Informatyczne

Zwielokrotnianie a pamięć podręczna

Zwielokrotnianie a pamięć podręczna


Zwielokrotnianie podobnie jak pamięć podręczna używa kopii oryginału pliku do wykonania pewnych operacji. Istnieją jednak pewne cechy tych mechanizmów, które pozwalają na ich rozróżnienie.

Kopie oryginału używane przy zwielokrotnianiu (repliki) są zazwyczaj powiązane z serwerem, natomiast kopie w pamięci podręcznej umiejscowione są zazwyczaj u klienta. Przyjmuje się ponadto że repliki danych są bardziej trwałe, dostępne, bezpieczne i dokładne od danych przechowywanych w pamięci podręcznej. Zazwyczaj kopie podręczne są zależne od replik i na nich bazują np. swoje aktualizacje. Pamięć podręczna stosowana jest również tam gdzie wymagana jest lokalność przy dostępie do danych. Repliki są stosowane z kolei w celu poprawienia dostępności i wydajności.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>