Sr-13-wyk-1.0-Slajd2

From Studia Informatyczne

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Tak jak dzieje się to w scentralizowanych systemach operacyjnych, rozproszone systemy plików wprowadzają pewną abstrakcję zarządzania danymi. Użycie plików ma na celu m.in. utrwalenie informacji poprzez przechowywanie ich na odpowiednich nośnikach danych oraz ułatwienie współdzielenia informacji.

Stosowanie systemu plików uwalnia użytkowników, programistów od wielu czynności związanych z zarządzaniem danymi. W przypadku scentralizowanych systemów plików można powiedzieć w skrócie, że użytkownicy zostają zwolnieni z bezpośredniego manipulowania urządzeniami przechowującymi dane. Natomiast rozproszone systemy plików pozwalają użytkownikom na wygodne wykonywanie operacji plikowych nie tylko na lokalnym komputerze, ale także w środowisku rozproszonym, gdzie dane przechowywane są na wielu rozproszonych urządzeniach.

Aby pokrótce zaprezentować możliwości rozproszonych systemów plików, wymienimy kilka ich wybranych cech. Umożliwiają np. zdalne współdzielenie informacji. Oznacza to, że plik, który został utworzony na jednym komputerze może być dostępny z innego komputera w sieci. Rozproszony system plików powinien być również być możliwie przeźroczysty dla użytkownika. Np. przeźroczystość lokalizacji sprawia, że użytkownik nie musi znać fizycznego miejsca, w którym znajduje się plik, tym powinien zająć się system plików. Kolejną cechą rozproszonych systemów plików, która staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej pożądana, jest umożliwienie użytkownikom przemieszczania się między różnymi miejscami w sieci oraz tymczasowe odłączanie się od niej. Innymi słowy użytkownik nie powinien być zmuszony do pracy na jednym ściśle określonym komputerze, ale powinien mieć możliwość przełączenia się pomiędzy różnymi komputami, które być może są w innym geograficznie odległym miejscu. Z mobilnością użytkownika wiąże się również pojęcie dostępności (ang. availability ). W środowisku rozproszonym jeden z serwerów, który przechowuje dane użytkownika może ulec awarii. W tym celu rozproszony system plików przechowuje wiele kopii danych na różnych węzłach systemu, czyli tzw. repliki plików. W momencie awarii system może połączyć użytkownika z innym serwerem, który zawiera kopie jego danych. W idealnym przypadku klient rozproszonego systemu plików nie musi być świadomy awarii i może dalej działać na swoich danych.

Rozproszone systemy plików pozwalają także na przechowywanie i organizacje danych, które nie byłyby możliwe do przechowania na pojedynczych stanowiskach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>