Sr-13-wyk-1.0-Slajd19

From Studia Informatyczne

Walidacja pamięci podręcznej w systemie AFS

Walidacja pamięci podręcznej w systemie AFS


Opiszemy teraz krótko walidacje inicjowaną przez serwer w rozproszonym systemie plików AFS. AFS używa mechanizmu wywołań zwrotnych (ang. callback ). W podejściu zakłada się, że pamięć podręczna jest prawidłowa do momentu, gdy serwer powiadomi, że jest inaczej. Dla każdego pliku, serwer przechowuje dane o klientach, którzy posiadają kopie pliku w pamięci podręcznej. W ten sposób serwer, który posiada listę klientów używających określonych plików, zanim dokona zmian na oryginale jakiegoś pliku powiadamia o tym swoich klientów. Ponieważ system AFS używa semantyki sesji, powiadamianie odbywa się po dokonanych operacjach na pliku a przy zamykaniu sesji. Wszyscy klienci, którzy posiadają kopie w pamięci podręcznej dezaktualizują je do momentu ponownej aktualizacji.

W porównaniu z wcześniej prezentowanym rozwiązaniem, w przypadku systemu AFS serwer nie musi być informowany o operacjach otwarcia pliku, a jedynie w momencie zakończenia sesji, które zawierały operacje zapisu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>