Sr-13-wyk-1.0-Slajd18

From Studia Informatyczne

Walidacja inicjowana przez serwer

Walidacja inicjowana przez serwer


W sytuacji gdy częstotliwość walidacji pamięci podręcznej inicjowanej przez klientów jest duża, ruch w sieci również jest zwiększony, a serwer może być znacznie obciążony. Aby rozwiązać ten problem wprowadzono walidację pamięci podręcznej inicjowaną przez serwer.

W tym podejściu klient powiadamia serwer, kiedy otwiera plik do czytania lub pisania. Serwer pamięta tryby w jakich są używane poszczególne pliki w taki sposób, że może śledzić możliwości powstania ewentualnych niespójności danych. Np. gdy serwer zauważy, że jeden plik został otwarty w trybie do zapisu, to wie że nie może otworzyć jednocześnie tego samego pliku drugi raz. Natomiast jeżeli plik został otwarty w trybie do odczytu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby inni użytkownicy czytali go w tym samym czasie. Gdy użytkownik kończy korzystać z pliku, wysyła do serwera odpowiednie powiadomienie, żeby ten aktualizował swoje informacje.

Walidacja inicjowana przez serwer mimo swojej efektywności ma też kilka wad. Komplikuje kod klienta i serwera, co jest skutkiem odejścia od tradycyjnego modelu klient-serwer i żądanie-odpowiedź. Serwer musi być w tym przypadku pełnostanowy. Co więcej można powiedzieć, że w pewien sposób nadal używana jest walidacja pamięci podręcznej inicjowanej przez klienta, ponieważ sprawdzanie pamięci podręcznej przebiega podczas otwarcia pliku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>