Sr-13-wyk-1.0-Slajd16

From Studia Informatyczne

Walidacja pamięci podręcznej

Walidacja pamięci podręcznej


W rozproszonym systemie kopie tych samych plików mogą istnieć jednocześnie na wielu komputerach. Co więcej mogą być one jednocześnie modyfikowane. To z kolei wiąże się z modyfikacja pamięci podręcznej wielu klientów. Poprzednio omawialiśmy sposób propagowania danych od pewnego klienta do serwera. Powstaje jednak problem, co zrobić z pamięcią podręczną innego klienta, który korzysta z tego samego pliku co pierwszy. Gdy klient modyfikuje dane pewnego pliku, kopie podręczne innych klientów stają się przestarzałe. W tym momencie ważna staja się odpowiednia walidacja spójności pamięci podręcznej z innymi kopiami. Jeżeli dane okazują się niespójne, trzeba je unieważnić i aktualizować. Wyróżnia się dwa główne podejścia do sprawdzania i aktualizacji pamięci podręcznej: Walidacja inicjowana przez klienta oraz walidacja inicjowana przez serwer. Obie zostaną omówione w dalszej części wykładu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>