Sr-12-wyk-1.0-Slajd8

From Studia Informatyczne

Interfejs ORB

Interfejs ORB


Interfejs ORB definiuje standardowy (tzn. taki sam dla wszystkich ORB) zbiór niektórych operacji pośrednika ORB, dostępnych bezpośrednio dla aplikacji. Operacje te obejmują przede wszystkim zarządzanie odniesieniami do obiektów oraz odszukiwanie usług dostępnych dla aplikacji, w szczególności usług potrzebnych aplikacji podczas jej inicjacji. Do najważniejszych operacji wspomagających odszukiwanie usług należą:

- register_initial_reference – pozwala zarejestrować w pośredniku ORB własną usługę

- resolve_initial_references – pozwala odszukać lokalny lub zdalny obiekt CORBA, realizujący wybraną usługę.

Wśród operacji zarządzających odniesieniami do obiektów CORBA najistotniejsze są:

- object_to_string i string_to_object – przekształcenie odniesienia do obiektu z postaci programowej na ciąg znaków i w drugą stronę. Odniesienie w postaci ciągu znaków można w łatwy sposób udostępnić aplikacjom klienta.

- duplicate i release – kolejno: utworzenie kopii odniesienia do obiektu i zwolnienie nieużywanego już odniesienia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>