Sr-12-wyk-1.0-Slajd6

From Studia Informatyczne

Ogólna architektura CORBA

Ogólna architektura CORBA


Rysunek ukazuje ogólną architekturę platformy CORBA. Każdy proces, zarówno klient, jak i serwer obiektów, korzysta z usług znajdującego się poniżej pośrednika ORB za pomocą jego standardowego interfejsu. Rolą pośrednika ORB jest dostarczanie procesom następujących usług: mechanizmy komunikacji sieciowej, lokalizowanie obiektów, przesyłanie zgłoszeń do obiektów oraz wyników do klientów. Ponadto, ORB umożliwia zarządzanie odniesieniami do obiektów (np. konwersję odniesienia do postaci ciągu znaków i w drugą stronę), a także odszukiwanie dostępnych usług.

Statyczny pośrednik IDL (ang. static IDL stub ) oraz szkielet (ang. skeleton ) to komponenty odpowiedzialne za przetwarzanie wywołań obiektowych oraz wyników na komunikaty protokołu IIOP. Ich kod jest generowany podczas kompilacji interfejsu IDL.

Często klient lub jeden z jego komponentów nie zna z góry interfejsu obiektu, z którego korzysta. Może wówczas użyć interfejsu wywołań dynamicznych DII (ang. Dynamic Invocation Interface ), pozwalającego dynamicznie konstruować wywołanie. Odpowiednikiem interfejsu DII po stronie serwera jest interfejs szkieletów dynamicznych; umożliwia on implementację strony serwera bez statycznej wiedzy zawartej w szkielecie.

Adapter obiektów (ang. Object adapter ) dostarcza klientowi wrażenia, że pracuje on z obiektem. Standard nie specyfikuje, jak mają być implementowane obiekty CORBA. W nieobiektowych językach programowania implementacja najczęściej ma postać proceduralną. Adapter jako otoczka (ang. wrapper ) na implementację czyni ją od strony klienta obiektem z określonym interfejsem.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>