Sr-12-wyk-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Przegląd usług obiektowych (1)

Przegląd usług obiektowych (1)


Tym, co czyni ze standardu CORBA platformę, jest zbiór dodatkowych usług CORBA. W tabeli przedstawiono usługi ogólnego przeznaczenia, niezależne od aplikacji, w której są stosowane. Jako takie przypominają one usługi oferowane przez system operacyjny.

Usługa odpytywania dostarcza środków odpytywania zbiorów obiektów za pomocą deklaratywnego języka zapytań.

Usługa współbieżności umożliwia współbieżny dostęp do obiektów dzielonych przez zaawansowane mechanizmów blokowania.

Usługa transakcji realizuje płaskie i zagnieżdżone transakcje, złożone z wywołań metod wielu obiektów. Pozwala to klientowi na zrealizowanie ciągu wywołań w ramach transakcji.

Usługi zdarzeń oraz powiadamiania dostarczają środki do komunikacji asynchronicznej z użyciem zdarzeń. Umożliwiają one przerywanie pracy aplikacji w związku z zajściem określonego zdarzenia.

Usługa uzewnętrzniania przetwarza obiekty do postaci, w której można je trwale zapisać lub przesłać przez sieć komputerową.

Usługa cyklu eksploatacyjnego umożliwia tworzenie obiektów za pomocą specjalnego obiektu fabryki obiektów , oraz późniejsze usuwanie, kopiowanie i przemieszczanie tak utworzonych obiektów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>