Sr-12-wyk-1.0-Slajd18

From Studia Informatyczne

Proces budowy typowej aplikacji

Proces budowy typowej aplikacji


Przy założeniu, że zarówno wywołania, jak i ich obsługa dokonywane są statycznie, aplikacja CORBA, obejmująca stronę klienta i serwera, budowana jest w następujących etapach:

1. Twórca obiektu definiuje interfejs obiektu i zapisuje go w języku IDL. Interfejs ten musi zostać udostępniony klientowi, aby znał on sygnatury metod obiektu.

2. Na podstawie definicji interfejsu IDL każda ze stron automatycznie generuje kod, którego potrzebuje w swoim programie. W przypadku strony klienta będzie to kod pośrednika IDL, a w przypadku serwera – szkielet oraz szablon implementacji obiektu, który należy uzupełnić konkretnym kodem. Należy podkreślić, że w ogólności klient oraz obiekt mogą być zaimplementowane w różnych językach programowania.

3. Twórca obiektu uzupełnia wygenerowany szablon implementacji obiektu konkretnym kodem implementacji.

4. Użytkownik oraz twórca obiektu dostarczają kod kolejno klienta i serwera, co na rysunku zaznaczono pomarańczowym kolorem.

5. Na końcu następuje kompilacja każdego z programów do postaci wykonywalnej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>