Sr-12-wyk-1.0-Slajd12

From Studia Informatyczne

Modele wywołań

Modele wywołań


Na rysunku ukazano trzy modele wywołań nietrwałych, tzn. takich, które mogą być realizowane pod warunkiem, że przez czas ich obsługi procesy klienta i serwera pozostają aktywne. Są to kolejno:

- Wywołania synchroniczne, w których klient po wywołaniu jest blokowany do czasu otrzymania wyniku (lub zgłoszenia wyjątku)

- Wywołania jednokierunkowe, czyli asynchroniczne; po ich wywołaniu klient nie czeka na wynik

- Wywołania synchroniczne opóźnione, będące kompromisem pomiędzy pierwszymi dwoma typami. Klient nie musi zostać zablokowany zaraz po wywołaniu, może natomiast kontynuować przetwarzanie, a później sam wprowadzić się w stan oczekiwania na wynik.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>