Sr-12-wyk-1.0-Slajd1

From Studia Informatyczne

Systemy rozproszone

Systemy rozproszone


Treścią wykładu są systemy rozproszone oparte na obiektach na przykładzie platform CORBA oraz Java RMI.

Paradygmat systemów rozproszonych z obiektami stanowi obecnie jedno z popularniejszych podejść do projektowania i konstrukcji systemów rozproszonych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>