Sr-11-wyk-1.0-Slajd9

From Studia Informatyczne

Odporność procesów – grupy procesów

Odporność procesów – grupy procesów


Tolerowanie wadliwego procesu jest możliwe poprzez zorganizowanie grupy procesów, które będą realizowały te same zadania i wzajemnie się kontrolowały. Zlecenia wysyłane do systemu będą przekazywane przez warstwę komunikacji grupowej realizującej niezawodne rozsyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Awaria pojedynczego procesu nie wstrzyma w takiej sytuacji transmisji wiadomości do pozostałych procesów, co umożliwi przejęcie odpowiedzialności przez proces, który nadal jest poprawny.

Grupy są dynamiczne, co oznacza, że procesy mogą dołączać się do nich i odłączać podczas pracy systemu. Co więcej: procesy mogą w tym samym czasie należeć do kilku grup. Potrzebny jest więc mechanizm zarządzania grupami i przynależnością do nich.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>