Sr-11-wyk-1.0-Slajd8

From Studia Informatyczne

Maskowanie awarii

Maskowanie awarii


Tolerowanie awarii w praktyce oznacza ukrywanie (maskowanie) faktu ich występowania przed innymi procesami czy użytkownikami końcowymi. Podstawową metodą maskowania awarii jest zastosowanie nadmiarowości. Nadmiarowość może przyjmować różne formy: nadmiarowości informacji, czasu lub nadmiarowości fizycznej. Nadmiarowość informacji oznacza, że wymiana informacji realizowana jest z wykorzystaniem dodatkowych bitów umożliwiających odtworzenie informacji, która została zafałszowana. Przykładowo kod Hamminga umożliwia maskowanie szumów linii przesyłowej poprzez przesyłanie dodatkowych bitów korekcyjnych.

Nadmiarowość czasu polega na powieleniu wykonywania pewnych czynności w przypadku zajścia awarii. Przykładem mogą tu być transakcje. Wycofaną transakcję można ponownie zlecić systemowi do wykonania, licząc, że awaria, która spowodowała wcześniejsze wycofanie miała charakter przejściowy.

Ostatecznie nadmiarowość może być realizowana poprzez fizyczne zwielokrotnienie jednostek przetwarzających. Zwielokrotnienie takie może być realizowane zarówno sprzętowo jak i programowo. W przypadku zwielokrotnienia programowego mamy do czynienia de facto ze zwielokrotnieniem procesów. Zwielokrotnienie sprzętowe spotykane jest często w układach elektronicznych, które realizują przetwarzanie równolegle na tych samych danych i porównują wyniki w celu oszacowania poprawności działania układu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>