Sr-11-wyk-1.0-Slajd7

From Studia Informatyczne

Modele awarii (2)

Modele awarii (2)


Najogólniejszą kategorią awarii są awarie bizantyjskie , zwane również dowolnymi (ang. Byzantine failures , arbitrary failures ). Awaria bizantyjska oznacza, że serwer może wygenerować całkowicie dowolną i niespodziewaną odpowiedź. Jego działanie może być nawet złośliwe i może angażować inne serwery w celu zafałszowywania odpowiedzi.

Zatrzymanie (ang. stopping failure ) oznacza, że serwer przestaje zwracać wyniki w sposób dający się stwierdzić przez inne procesy. Najłagodniejszą formą zatrzymania jest omówione wcześniej załamanie. Inną formą jest np. błąd ominięcia.

Serwery z reguły nie uprzedzają innych, że mają zamiar ulec awarii. Jest to szczególnie problematyczne w systemach z awariami uciszającymi (ang. fail-silent systems ). Procesy dokonując oceny pracy serwerów mogą dojść do przekonania, że uległy one awarii, pomimo że awaria jest tylko przejściowa i polega jedynie na zwolnieniu pracy, a więc na niedostatku efektywności.

Generowanie całkowicie losowych odpowiedzi przez serwer może być w stosunkowo prosty sposób wykryte przez procesy. Tego typu awaria jest awarią dowolną, ale o łagodnej formie. Mówimy, że jest to awaria bezpieczna (ang. fail-safe ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>