Sr-11-wyk-1.0-Slajd5

From Studia Informatyczne

Klasyfikacja wad

Klasyfikacja wad


Wady, a więc przyczyny pojawiających się w systemie błędów, mogą być bardzo różne. W zależności od ich charakteru należy przedsięwziąć różne środki zaradcze stąd ważna jest klasyfikacja różnych typów wad.

Wady przejściowe (ang. transient faults ) pojawiają się i znikają, mają charakter przejściowy. Właściwym sposobem postępowania z tego typu wadami jest powtórzenie operacji, ponieważ sytuacja taka może już nigdy nie wystąpić. Tego typu wady mogą się pojawić w wyniku przejściowych warunków pogodowych lub w wyniku pojawienia się przejściowych zakłóceń ze strony zewnętrznych urządzeń czy zwierząt.

Wady nieciągłe (ang. intermittent faults ) również pojawiają się i znikają, ale ich cechą charakterystyczną są nawroty. Przykładem tego typu wady może być np. luźny styk. Wady tego typu są trudne do wykrycia, ponieważ mogą nie pojawiać się podczas monitorowania systemu w celu ich detekcji.

Wady trwałe (ang. permanent faults ) nie znikają do momentu ich naprawy. Jest to wynikiem np. uszkodzenia jakiegoś podzespołu lub błędu w oprogramowaniu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>