Sr-11-wyk-1.0-Slajd33

From Studia Informatyczne

Niezależne punkty kontrolne

Niezależne punkty kontrolne


Punkty kontrolne można zapisywać w sposób skoordynowany lub nie. Niezależne rejestrowanie punktów kontrolnych (ang. independent checkpointing ) jest wygodne, ponieważ punkty kontrolne mogą być rejestrowane bez konieczności synchronizowania ze sobą rozproszonych procesów. Z drugiej jednak strony wymusza poszukiwanie linii rekonstrukcji w momencie zaistnienia awarii. Poszukiwanie takiego spójnego odcięcia wymaga rejestrowania zależności pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi w celu wykrycia niespójności. Samo znalezienie linii rekonstrukcji również nie jest trywialne. Co gorsze: poszukiwanie odcięcia spójnego może prowadzić do odrzucania kolejnych punktów kontrolnych. Sytuacja taka jest przedstawiona na rysunku. Pary punktów kontrolnych C13-C23 nie można wykorzystać, ponieważ punkt kontrolny C23 obejmuje zdarzenie odbioru wiadomości m6, a punkt kontrolny C13 nie obejmuje wysłania wiadomości m6. Cofając się w czasie, para C13-C22 również nie spełnia wymagań, ponieważ C13 obejmuje odbiór m5 a C22 nie obejmuje nadania m5. Podobnie pary C22-C12, C12-C21 i C21-C11. Ostatecznie więc stan początkowy przetwarzania pozwala uzyskać odcięcie spójne. Takie kaskadowe wycofywanie się nazywamy efektem domina (ang. domino effect ). Okazuje się jednak, że podstawowym problemem odtwarzania niezależnego jest koszt przechowywania punktów kontrolnych. Każdy punkt kontrolny zajmuje dużą ilość pamięci a przechowywać trzeba wiele takich punktów. Pamięć taką można oczyszczać ze starych punktów kontrolnych, ale jest to znów operacja kosztowna, wymagająca zastosowania rozproszonego algorytmu odśmiecania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>