Sr-11-wyk-1.0-Slajd32

From Studia Informatyczne

Punkty kontrolne

Punkty kontrolne


Wykonanie wstecznego odtwarzania jest możliwe pod warunkiem posiadania dostępu do punktów kontrolnych. System okresowo tworzy więc punkty kontrolne w poszczególnych węzłach i zapisuje je do lokalnej pamięci trwałej (ang. stable storage ). Odtworzenie stanu po awarii wymaga skonstruowania spójnego stanu globalnego na podstawie stanów lokalnych (punktów kontrolnych). Spójność oznacza tu oczywiście, że fakt zarejestrowania odbioru wiadomości m powinien pociągać za sobą zarejestrowanie faktu wysłania wiadomości m . Dokonując odtwarzania systemu najlepiej posłużyć się najwcześniejszymi punktami kontrolnymi, takimi które będą dawały w sumie spójny obraz. Takie odcięcie nazywamy linią odtwarzania (ang. recovery line ). Linia odtwarzania jest więc najnowszym odcięciem spójnym.

Na rysunku odcięcie stworzone przez ostatnie punkty kontrolne nie jest spójne, a więc nie może być wykorzystane do odtworzenia stanu. Wcześniejsza para punktów kontrolnych daje już spójne odcięcie i tworzy linię odtwarzania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>