Sr-11-wyk-1.0-Slajd30

From Studia Informatyczne

Odtwarzanie (rekonstrukcja)

Odtwarzanie (rekonstrukcja)


Odtwarzanie (rekonstrukcja) ma na celu sprowadzenie procesu czy części systemu do stanu sprzed awarii. Generalnie istnieją dwie metody odtwarzania stanu: odtwarzanie wsteczne i odtwarzanie postępowe.

Odtwarzanie wsteczne (ang. backward recovery ) polega na wycofaniu systemu z aktualnego, błędnego stanu do stanu wcześniejszego, który był poprawny. Wykonanie takiego odtwarzania wymaga okresowego zachowywania stanu systemu i w przypadku awarii jego odtworzenie. Stan jest utrwalany w postaci tzw. punktu kontrolnego (ang. checkpoint ).

Odtwarzanie postępowe (ang. forward recovery ) polega na przeprowadzeniu systemu z aktualnego, błędnego stanu do nowego, poprawnego stanu, od którego system będzie mógł kontynuować swoją pracę. Główną trudnością odtwarzania postępowego jest konieczność znajomości błędów jakie mogą wystąpić. Umożliwia to zaimplementowanie odpowiednich procedur korygujących te błędy.

Przykładem odtwarzania wstecznego jest retransmisja pakietu. Następuje w tym przypadku niejako wycofanie do sytuacji sprzed nadania komunikatu i powtórzenie tej operacji.

Przykładem odtwarzania postępowego jest kodowanie korekcyjne w protokołach transmisyjnych. Protokoły takie kodują dane nadmiarowo, dzięki czemu utraconą część danych (pojedynczy blok) można zrekonstruować z danych przesyłanych w otoczeniu felernego fragmentu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>