Sr-11-wyk-1.0-Slajd3

From Studia Informatyczne

System wiarygodny

System wiarygodny


Niezawodność systemu wiąże się z nieco ogólniejszą koncepcją systemów wiarygodnych (ang. dependable systems ). Wiarygodność systemu oznacza w ogólności pewność działania systemu, która pozwala mieć uzasadnione zaufanie do usług, które ten system dostarcza. Konkretyzując tą definicję można wymienić następujące szczegółowe oczekiwania względem systemu: dostępność, niezawodność, pewność i pielęgnowalność.

Dostępność (ang. availablility ) jest gotowością systemu do natychmiastowego działania. Jest opisywana prawdopodobieństwem, że w dowolnej chwili system jest w stanie spełniać swoje funkcje.

Niezawodność (ang. reliability ) oznacza zdolność do ciągłego działania. W przeciwieństwie do dostępności, opis niezawodności odnosi się do przedziału czasu a nie do pojedynczego momentu. System, który wyłącza się na 1ms co godzinę ma dostępność na poziomie 99,9999%, ale jest bardzo zawodny. System, który jest niezawodny, ale jest wyłączany raz do roku na 2 tygodnie ma dostępność na poziomie 96%.

Pewność (ang. safety ) oznacza, że chwilowa awaria pojedynczego komponentu nie powoduje katastrofalnych skutków.

Pielęgnowalność (ang. maintainability ) dotyczy łatwości naprawiania uszkodzonego systemu. Wysoka pielęgnowalność ułatwia osiągnięcie wysokiej dostępności, ponieważ awarie mogą być automatycznie wykrywane i usuwane.

Jednocześnie od systemów wiarygodnych oczekuje się, że będą one bezpieczne (ang. security ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>