Sr-11-wyk-1.0-Slajd28

From Studia Informatyczne

Zatwierdzanie trzyfazowe

Zatwierdzanie trzyfazowe


Podstawową wadą zatwierdzania dwufazowego (2PC) jest niemożliwość dojścia do decyzji w przypadku awarii koordynatora. Uczestnicy przetwarzania muszą czekać blokująco na wznowienie pracy przez niego. Problem ten został rozwiązany w protokole zatwierdzania trzyfazowego (ang. three-phase commit protocol – 3PC). Protokół 3PC wprowadza dodatkową fazę przetwarzania, pomiędzy fazę głosowania i ostatecznego zatwierdzania. W fazie tej następuje częściowe, wstępne zatwierdzenie transakcji, które dopiero w następnej fazie powoduje ostateczne zatwierdzenie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>